Silent Hill | The Order


Zakon The Order to apokaliptyczny kult religijny, który zawładnął miastem Silent Hill, a z czasem zaczął owładniać okoliczne miasta, jak Shepherd's Glen. Wyznawcy kultu w dążeniu do osiągnięcia celu nie wahali się sięgać po takie środki jak morderstwa, porwania czy tortury. The Order jest głęboko zakorzenione w historii Silent Hill i okolicznej kulturze. Jest on odpowiedzialny za podpalenie Alessy Gillespie i dania jej władzy, którą później usiłuje jej odebrać. W wyniku ich działań powstaje stwór Pyramid Head, który jest odzwierciedleniem sądu i kary mitologicznego boga kultu Valtiel.

Kult prowadzi sierociniec Wish House Orphanage i byli odpowiedzialni za szaleństwo Walter'a Sullivan'a, w wyniku którego doszło do wielu morderstw.


Według ich wierzeń nie istnieje Dobro czy Zło, lecz Chaos i Porządek, które w jakiś sposób usprawiedliwia ich działania. Aby utrzymać porządek nie wahają sięgać się nawet po brutalne i okrutne sposoby. W celu zapewnienia lojalności i dyscypliny, wiele dzieci przechodzi pod opiekę zakonu The Order, które są traktowane okrutnie i ostro dyscyplinowane. Dla wyznawców ludzkie życie nie ma znaczenia, gdyż są oni w stanie poświęcić ludzkie życie, aby zaspokoić swojego Boga.

The Order wielbi Otherworld, który według ich wierzeń jest domem ich wiary, reinkarnacji Boga, który często przedstawiany jest jako kobieta. Jest to fundamentem całego kultu. Ich mitologia ma wiele aniołów i świętych, w tym:
- Samael
- Valtiel
- Metatron
- Lobsel Vith
- Xuchilbara

Głównym celem kultu The Order, tak jak wielu jego członków, jest zapoczątkowanie apokalipsy i wprowadzenie wiernych do raju. Raj oznacza różne rzeczy dla różnych członków, jednakże cele pozostają takie same. Niektórzy próbują aktywnie się do tego przyczynić, podczas gdy inni po prostu przygotowują się na nieuniknione. Ich rytuały zawładnięte są magią, nadprzyrodzonymi siłami, a niektórzy członkowie zakonu posiadają nawet dość silne kontakty z zaświatami i w jakimś stopniu potrafią nimi manipulować.


System wierzeń

 1. Oddanie
  Wszyscy członkowie zakonu muszą być całkowicie mu oddani w swoich przekonaniach, w swojej działalności i w życiu.
 2. Członkostwo
  Członkostwo w zakonie jest rozszerzone na wszystkich, którzy poszukują Old Ways. Są trzy stopnie wtajemniczenia: Mother Circle, do której należą założyciele zakonu, inaczej zwani Matką The Mother; Daughter Circle, do której należą druga generacja osób wyłonionych z The Mother; i Servant Circle, do której należy trzecia generacja wyłonionych z The Mother.
 3. Rada Najwyższa (The High Council)
  Rada Najwyższa jest organizacją w ramach zakonu, z której wszyscy członkowie mogą korzystać. Jej celem jest tworzenie innych grup w ramach potrzeb, działanie jako organ rządzący w sprawach dotyczących zakonu jako całości i rozstrzygania / sądzenia sporów.
 4. Skargi i procedura dyscyplinarna
  Wszystkie decyzje podejmowane przez Radę Najwyższą są nieodwołalne. Przedstawienie sprawy Radzie Najwyższej oznacza całkowitą akceptację jej decyzji. Jeżeli ktoś potrzebuje mediacji, w tym celu zwraca się do Pisarza Scribe.


W ramach zakonu The Order istnieje kilka sekt:

 • Sect of the Holy Woman

  Ta sekta była skupiona wokół kapłanki Dahlia Gillespie. Wierzyli oni, że Bóg ponownie wstąpi na ziemię pewnego dnia i zabierze ich do raju. Jednakże Dahlia zamierzała przyśpieszyć odrodzenie Boga poprzez rytuał podpalenia, w którym poświęciła swoją córkę Alessę.Członkami tej sekty byli: Dahlia Gillespie, Claudia Wolf, Vincent Smith i Leonard Wolf.

 • Sect of the Holy Mother

  Członkowie tej sekty używali prowadzonego przez siebie Wish House do wskrzeszenia mesjasz. Sznowali Mother Stone jako coś świętego, a swojego Boga nazywali "Świętą Matką" Holy Mother. Wierzyli oni, że Holy Mother poprzez mesjasza zejdzie do nich w czasie rytuału poświęcenia Boga świętemu przedmiotowi. Byli sektą nieco mniej okrutną nić Sect of the Holy Woman. Ich wiara przyczyniła się do szaleństwa Walter'a Sullivan'a. Przeprowadzili oni także rytuał zmartwychwstania Rebirth zmarłego, który przeprowadził James Sunderland. Wyznawcami tej sekty byli: Toby Archbolt.

 • Sect of Valtiel

  Sekta była skoncentrowana wokół księdza Jimmy'ego Stone'a. Uważała ona anioła Valtiel za najbliższego Bogu i czcili go jako boskiego kata. Członkowie sekty nosili czerwone szpiczaste kaptury i w swoich działaniach zachowywali się jak kaci. Członkami tej sekty byli: Jimmy Stone i George Rosten.

 • Sect of Shepherd's Glen

  Odłam zakonu The Order mieszczący się w Shepherd's Glen, który odłączył się od głównego zakonu, aby prowadzić bardziej spokojne i stabilne życie. Mimo odłączenia się od zakonu nadal wyznawali wiarę w Boga i dyscyplinę. Sekta została założona przez cztery rodziny założycielskie Founding Families, które zawarły pakt z Bogiem: poświęcając mu dziecko raz na 50 lat z każdej rodziny, Shepherd's Glen ominą wszelkie efekty Otherworld. Rodziny założycielskie: Shepherd, Holloway, Bartlett i Fitch. Członkami tej sekty byli: Curtis Ackers, Adam Shepherd, Sam Bartlett, Martin Fitch i Margaret Holloway.
[ Silent Hill Town ]   |   [ Do góry ]
Strona główna  |  © 2010-2014 by 1408